dnes je 28.10.2021

Vnútropodnikové smernice pre digitálne účtovníctvo
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

on-line kniha Vnútropodnikové smernice pre digitálne účtovníctvo je odbornou publikáciou, ktorá obsahuje spracované smernice s možnosťou okamžitého stiahnutia a vyplnenia. Jednou z významných oblastí, kde digitalizácia prebieha, je práve aj finančné účtovníctvo. Tým, že podnikateľský subjekt zdigitalizuje svoje účtovníctvo, získava konkurenčnú výhodu na trhu oproti subjektom, ktoré o digitalizácii neuvažujú.

Tento proces sa dotýka všetkých podnikateľských subjektov na trhu, ktorí chcú zostať konkurencieschopní, teda od tých najmenších (mikro účtovné jednotky) po tie najväčšie (veľké účtovné jednotky). Využívanie digitálnych technológií prispieva k efektívnemu prenosu dát a následne aj k poskytovaniu informácií s cieľom zaistiť, aby boli jednotlivé procesy realizované s maximálnou možnou mierou efektivity.

On-line kniha je doplnená videoseminármi, ktoré riešia odborné informácie týkajúce sa digitálneho účtovníctva, správy daní a komunikácie s Finančnou správou SR.

Súčasťou predplatného on-line knihy je aj bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe a aj 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti účtovníctva.

S pozdravom


Ing. Stanislava Nogová
Odborná redaktorka

 

 

Čo nájdete v on-line knihe?

Úvodné smernice

 • Vnútorné smernice pre digitálne účtovníctvo - úvod
 • Štatút účtovnej jednotky
 • Systém spracovania účtovníctva

Účty a doklady

 • Účtový rozvrh
 • Pravidlá pre analytické účty
 • Pravidlá pre podsúvahové účty
 • Obeh účtovných dokladov
 • Vystavenie dokladov v elektronickej podobe
 • Overovanie dokladov v elektronickej podobe
 • Zachovanie digitálnej stopy účtovných a daňových dokladov
 • Konverzia účtovných a daňových dokladov v listinnej podobe na elektronickú formu
 • Úschova účtovných a daňových dokladov v elektronickej podobe
 • Úschova účtovných záznamov v elektronickej podobe
 • Skartácia účtovných záznamov v elektronickej podobe

Zásady a metódy účtovania

 • Deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • Opravy chýb v účtovníctve
 • Zmeny účtovných metód
 • Vzájomné zúčtovanie
 • Podpisový poriadok
 • Elektronické podpisy a kvalifikované elektronické časové pečiatky
 • Používanie dátovej schránky

Organizácia účtovníctva

 • Pravidlá pre vnútropodnikové účtovníctvo
 • Druhové a účelové členenie prevádzkových nákladov a výnosov
 • Oceňovanie majetku a záväzkov
 • Evidencia valutových a devízových operácií
 • Zásady vedenia pokladnice
 • Odložená daň
 • Inventarizácia majetku a záväzkov

 

Čo získate s on-line knihou?

 • 365-dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti účtovníctva,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.
   

Autorský kolektív

Ing. Jozef Pohlod
Ing. Jozef Pohlod

Ing. Jozef Pohlod je našim dlhoročným autorom a odborníkom v poskytovaní audítorských služieb, poradenských služieb v oblasti účtovníctva, DPH a dane z príjmov fyzických aj právnických osôb.

 
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 10.12.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2021 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.10.2021
1 EUR1,16 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,62 PLN (+0,02)
1 EUR25,68 CZK (-0,01)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné