dnes je 9.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

289/2008 Z.z., Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 17.12.2021

289/2008 Z.z.
ZÁKON
z 18. júna 2008
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
15. 2. 2013
dopĺňa prílohu č. 1
361/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
361/2013 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 7
218/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
218/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
35/2015 Z.z.
1. 4. 2015
dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
130/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
359/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 4a
180/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
270/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 78 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 10. 2019
dopĺňa § 3, § 8, §8a a poznámku pod čiarou
9/2019 Z.z.
1. 4. 2019
dopĺňa § 8 a mení poznámku pod čiarou
188/2019 Z.z.
1. 7. 2019
dopĺňa § 18cf
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
492/2021 Z.z.
17. 12. 2021
mení § 8a
Národná rada
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.